Άνδρος-Αξιοθέατα

Τα κυριότερα Πανηγύρια της Ανδρου είναι:

Της Αγίας Μαρίνας, στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στα Αποίκια ( 17 Ιουλίου )
Της Παναγίας στο Κόρθι (15 Αυγούστου),
Της Αγίας Κυριακής, Το πανηγύρι διοργανώνεται στα Ρέματα (7 Ιουλίου),
Της Αγίας Παρασκευής στο Φελλό (26 Ιουλίου),
Του Αγίου Παντελεήμονα στη Μονή Παναχράντου πάνω από τα Φάλλικα (27 Ιουλίου),
Του Αγίου Φανουρίου στον Όρμο Κορθίου (27 Αυγούστου),
Του Αγίου Φιλίππου στο Μπατσί (14 Νοεμβρίου),
Της Αγίας Τριάδας στο Πάνω Κόρθι,
Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου),
Της Παναγίας Τρομαρχιανής στη Μονή Τρομαρχιών τη Δευτέρα του Πάσχα,