Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
22820.22222 – 22820.33333 – 22820.23703
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
22820.22250
Πυροσβεστική Υπηρεσία Άνδρου
22820.42199 – 22820.62111
22820.61199 – 199
Αρχαιολογικό μουσείο 22820.23664
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 22820.22650
Ίδρυμα Κυδωνιέως 22820.24598
Καϊρειος Βιβλιοθήκη 22820.22262
Ναυτικό μουσείο 22820.22264
Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης 22820.22189